FORMACIÓ OPOSICIÓ SERGENT 2023

INICI DEL CURS 18-04-2023

En aquest curs prepararem la prova de coneixements que s’ha de superar per accedir a la categoria de SERGENT del cos de Mossos d’Esquadra.

PREU AFILIATS USPAC: 90 EUROS

PREU SOCIS COPLAND: 130 EUROS

Continguts corresponents amb la última actualització presentada per l’administració el 30-04-2023

A part del curs, al BLOC 0 del campus virtual penjarem tota la informació actualitzada sobre l’estat de la convocatòria i les publicacions de l’administració. També trobaràs el temari complert i actualitzat en PDF.

Hem dividit el curs en blocs, tal i com constava a les bases de la convocatòria.

Cada bloc tindrà la seva part corresponent del temari en PDF segons les bases,  algunes infografies serviran per facilitar l’estudi de totes les matèries.

Les preguntes tipus test autoevaluatives no només serviran per saber el nivell d’estudi assolit, sinó que conformaran una manera més d’estudi: les trobaràs parcials per tema i per mòdul.

Els tutors respondran les preguntes del FORO OPOSITORS.

Es penjaran vídeos explicatius de les matèries més complexes.

Dies abans de la prova de coneixements farem un simulacre amb condicions reals.

A mida que avanci la convocatòria prepararem, amb noves formacions no incloses en el preu, la prova de psicotècnic amb un equip de psicòlegs experts en accès i ascensos a cossos policials. Rebràs feedback personalitzat dels tests. L’entrevista la podràs preparar de manera presencial amb el mateix grup de psicòlegs.

Continguts corresponents amb la última actualització presentada per l’administració el 30-03-2023

BLOC 0. Novetats i informació del curs (el podràs veure dintre del campus en línia)

BLOC 1. Normes primeres

BLOC 2. Policia de la Generalitat. Mossos d’Esquadra

BLOC 3. Procediment Penal

BLOC 4.  Dret penal. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, modificada per les lleis orgàniques 1/2015 i 2/2015, de 30, de març, de modificació de la Llei 10/1995, del Codi penal.

BLOC 5. Policia de Seguretat i Administrativa

BLOC 6. Normativa sobre igualtat i violència masclista

BLOC 7. Normativa sobre transparència

 

Preu del curs

90,00 

Durada: 100 Hores

Aquest curs l’imparteix BiblioCop.