Curs d'Anglès de Preparació a l'Examen de B1

Fes el curs si tens un nivell A2 o B1 i vols obtenir el Certificat B1.
Aprèn i Guanya 0,5 Punt pel proper concurs.

FORMACIÓ SANITÀRIA TÀCTICA 03-02-2023 VENDRELL

Formació Sanitària Tàctica.

Curs reconegut per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i puntúa per a Moss@s i policies locals.

 

Programa formatiu:

16 hores online, amb temari, forum de consultes i preguntes tipus test.

8 hores presencials, (de 7h a 15h) per detectar una hemorràgia massiva i tractar-la amb diferents tècniques (torniquets, empaquetaments amb gasa hemostàtica o compressió).

 

El curs de FORMACIÓ SANITÀRIA TÀCTICA també donarà els coneixements necessàries per poder minimitzar les altres causes de mort potencial com és el control de la via aèria (s’explica la PLS i col·locació de guedels),  el control de ferides penetrants en zona toràcica (s’explica la col·locació de pegats toràcics per controlar un pneumotòrax obert) les qual poden causar la mort en 6 o 8 minuts.

Així mateix, el curs de FORMACIÓ SANITÀRIA TÀCTICA, ensenyarà els alumnes a saber distingir entre la zona d’amenaça directe i la zona d’amenaça indirecte així com a saber actuar de manera adequada en cada una d’elles.

 1. INTRODUCCIÓ
 2. OBJECTIU DE LA FORMACIÓ SANITÀRIA TÀCTICA
 3. HISTÒRIA DE LA FORMACIÓ SANITÀRIA TÀCTICA O MEDICINA TÀCTICA A LA POLICIA.
 4. NECESSITAT CREIXENT DE LA FORMACIÓ SANITÀRIA TÀCTICA PER PRIMERS INTERVINENTS
 5. L’ALGORITME T.H.R.E.A.T.
 6. L’ALGORITME M.A.R.C.H.
 7. FASES EN UN INCIDENT AMB MÚLTIPLES VÍCTIMES INTENCIONAT (IMVI)
 8. CONCEPTES CLAUS PER ENTENDRE LES DIRECTRIUS D’ASSISTÈNCIA
 9. DIRECTRIUS D’ASSISTÈNCIA EN ZONA CALENTA O SOTA AMENAÇA DIRECTA
 10. DIRECTRIUS D’ASSISTÈNCIA EN ZONA TEMPERADA O SOTA AMENAÇA INDIRECTA
 11. DIRECTRIUS D’ASSISTÈNCIA EN ZONA FREDA O EN LA FASE D’EVACUACIÓ
 12. TRIATGE
 13. ASSISTÈNCIA SANITÀRIA A FERITS HOSTILS
 14. IMPORTÀNCIA D’UN IFAK
 15. COMPARATIVA DE TORNIQUETS COMERCIALS
 16. CONCLUSIONS
 17. ANNEX 1, EXTRACCIÓ DE FERITS
 18. ANNEX 2, COL·LOCACIÓ TORNIQUET C.A.T.
 19. ANNEX 3, COL·LOCACIÓ AGENT HEMOSTÀTIC
 20. ANNEX 4, CONTROL DE LA VIA AÈRIA
 21. ANNEX 5, COL·LOCACIÓ DE PEGAT TORÀCIC AMB VÀLVULA
 22. ANNEX 6, ALGORITME TRIATGE START
 23. BIBLIOGRAFIA

Preu del curs

50,00 

Durada: 24 Hores

Curs validat per l’ISPC.

Aquest curs l’imparteix BiblioCop.